Bakfickan Valdemarsvik Integritetspolicy

Bakfickan Valdemarsvik arbetar vi för att säkerställa att din personliga integritet skyddas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, GDPR. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter behandlas och skyddas. Aktuell integritetspolicy finns alltid tillgänglig på vår webbplats.

Denna integritetspolicy gäller våra kunder, leverantörer och övriga användare av bolagets tjänster. Du är välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor, se kontaktuppgifter sist i denna policy.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

KCUB Restaurang Valdemarsvik AB (559327-1256), Tallvägen1, 615 74 Ringarum, är personuppgifts-ansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk nu levande person.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med dessa uppgifter. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller manuellt. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning, överföring och radering.